Festa del Barri

5 d'octubre de 2021

Enguany hem volgut reconèixer i celebrar la gent gran perquè són un pou de saviesa, fortalesa i memòria
viva del nostre barri.
Des de l’inici de la pandèmia, si bé tota la societat hem viscut i patit les conseqüències d’aquesta
situació (aïllament, distancia física, reducció de la mobilitat, etc.), el col·lectiu de la gent gran se n’ha
vist especialment afectat. En una etapa vital on la solitud no volguda i les dificultats per a la mobilitat
estan més presents, la pandèmia i les restriccions han agreujat la situació. Tot i les circumstàncies
desfavorables, les persones grans han mostrat gran fortalesa i això és admirable. Ara que la situació de
salut pública ens permet sortir a celebrar la vida, l’amistat i la comunitat, hem volgut reconèixer-les
perquè són les arrels necessàries que donen força i cohesionen els nuclis familiars i la societat en el
seu conjunt.

VISCA LA FESTA DEL BARRI!
VISCA LA GENT GRAN!

Calendari les festes

1, 2 i 3 d’octubre de 2021