La Festa del Barri Monestir-Sant Francesc

Celebrar la Festa del Barri és un projecte d’acció comunitària, perquè ens permet cohesionar el veïnat a partir de la diversitat d’actes programats a l’espai públic. La Festa del Barri és la celebració de la comunitat per excel·lència, perquè convida a participar a tothom, sense importar l’origen, la creença religiosa o espiritual, l’edat, el sexe, l’orientació sexual; ja que posa en valor el que tenim en comú i és que vivim en aquest territori, en el barri!

Espais per a la gent gran
Espais intergeneracionals
Espais de reconeixement comunitari
Espais per l’esport
Espais familiars
Espais per a la cultura popular
Organització compartida
Espais preparatoris i de relació diversos
Espais infantils

La festa del barri es celebra el primer cap de setmana d’octubre coincidint amb Sant Francesc d’Assís.  La festa és una oportunitat per promoure la cohesió i la inclusió social de tots els col·lectius presents al barri. Aprofitant l’ambient lúdic i l’alta assistència a les activitats és un bon moment per treballar temes d’interès social com ara la vàlua de la diversitat cultural, l’aportació social de les dones, la força i l’experiència de la gent gran, el respecte a la diferència (d’estimar, de capacitats, culturals, etc.). Per aquest motiu cada acte o espectacle s’escull amb una mirada comunitària i inclusiva, des del l’elecció de les persones pregoneres fins a la projecció d’una pel·lícula.

La programació és responsabilitat de la Taula de Programació, liderada per Cultura (Aj. SC) i participada per entitats i col·lectius del barri i la Xarxa.

Per a la Xarxa, els objectius de la festa són:

  • Generar una celebració inclusiva, que tingui present a tots els segments de la població del barri
  • Promoure la participació del veïnat en la celebració
  • Estimular el sentiment de pertinença al barri
  • Promoure la participació dels agents del territori en l’organització