Hort del barri

L’hort urbà del barri Monestir Sant Francesc és un projecte d’acció comunitària, perquè promou dinàmiques d’enxarxament veïnal, d’esbarjo i d’empoderament de col·lectius vulnerables, i de sostenibilitat social i ambiental.

És un espai 700 m² per conrear hortalisses, però també per conrear relacions i amistats, nous coneixements i habilitats.

L’objectiu és fer de l’hort un punt de trobada per a veïns i veïnes del barri, on poder compartir el seu interès per l’horticultura, intercanviant els seus coneixements, alhora establint relacions de bon veïnatge entre ells i elles, que promoguin relacions que vagin més enllà de l’hort, generant xarxa veïnal. També, busca oferir un espai segur i respectuós per a diversos col·lectius que necessitin un espai hortícola com a esbarjo, com a teràpia i com a font d’aliments per completar el rebost.

Per aconseguir-ho l’hort s’organitza en 13 parcel·les, les quals estan distribuïdes de la següent manera:
5 parcel·les de veïnatge
5 parcel·les inclusives
3 parcel·les per a entitats/col·lectius.

COM FUNCIONA?

Hi ha un grup gestor que s’encarrega de tota la part administrativa i de gestió, i vetlla pel bon ús i manteniment del recinte. El grup gestor està format per Gilgal Solidari i la Xarxa Monestir Sant Francesc.

Les persones hortolanes es comprometen a:

 • Conrear la parcel·la totes les èpoques de l’any.
 • Assistir a les assemblees anuals.
 • Participar en les formacions.
 • Participar en les activitats comunitàries programades.
 • Netejar les zones comunes.
 • Pagar les quotes mensuals.

Accés
Parcel·les de veïnatge. S’entra per sorteig públic.
Parcel·les inclusives. S’entra per valoració tècnica.
Parcel·les per a entitats/col·lectius. Es presenta un projecte d’acció social i s’entra per valoració tècnica.

QUI FORMA PART DEL PROJECTE?

 • Gilgal Solidari
 • Aula de So
 • Xarxa Monestir Sant Francesc
 • Servei de Ciutadania (Aj. de Sant Cugat)

L’any 2016 la Xarxa Monestir Sant Francesc ens vam reunir per mirar quins projectes podíem proposar als Pressupostos Participatius 2016-2017. Vam acordar presentar 4 grans projectes:

QUI PROMOU EL PROJECTE?

Xarxa Monestir Sant Francesc

Galeria de fotos


Origen de l’hort

 • Un hort urbà al barri (ubicats al parc Ildefons Cerdà, des de l’any 2018).
 • Un circuit de màquines per fer exercicis (instal·lades als Jardins de Sant Francesc, l’any 2017).
 • Un amfiteatre als Jardins del Vallès (arranjament conclòs l’any 2022).
 • Una glorieta als Jardins de Sant Francesc.

L’hort va ser una proposta guanyadora l’any 2017. Un cop aconseguit aquest equipament, calia que una entitat assumís la gestió. Llavors a la Xarxa vam entomar el repte i vam presentar un projecte de caràcter comunitari per poder dinamitzar-ho, tenim com a principal objectiu que l’hort esdevingués en una eina que promogui la cohesió i la inclusió social.

Així, l’any 2018 va arrencar l’hort del barri!