Hort del barri

L’hort urbà del barri Monestir Sant Francesc és un projecte d’acció comunitària, perquè promou dinàmiques d’enxarxament veïnal, d’esbarjo i d’empoderament de col·lectius vulnerables, i de sostenibilitat social i ambiental.

És un espai 700 m² per conrear hortalisses, però també per conrear relacions i amistats, nous coneixements i habilitats.

L’objectiu és fer de l’hort un punt de trobada per a veïns i veïnes del barri, on poder compartir el seu interès per l’horticultura, intercanviant els seus coneixements, alhora establint relacions de bon veïnatge entre ells i elles, que promoguin relacions que vagin més enllà de l’hort, generant xarxa veïnal. També, busca oferir un espai segur i respectuós per a diversos col·lectius que necessitin un espai hortícola com a esbarjo, com a teràpia i com a font d’aliments per completar el rebost.

Per aconseguir-ho l’hort s’organitza en 13 parcel·les, les quals estan distribuïdes de la següent manera:
5 parcel·les de veïnatge
5 parcel·les inclusives
3 parcel·les per a entitats/col·lectius.

COM FUNCIONA?

Hi ha un grup gestor que s’encarrega de tota la part administrativa i de gestió, i vetlla pel bon ús i manteniment del recinte. El grup gestor està format per Gilgal Solidari i la Xarxa Monestir Sant Francesc.

Les persones hortolanes es comprometen a:

 • Conrear la parcel·la totes les èpoques de l’any.
 • Assistir a les assemblees anuals.
 • Participar en les formacions.
 • Participar en les activitats comunitàries programades.
 • Netejar les zones comunes.
 • Pagar les quotes mensuals.

Accés
Parcel·les de veïnatge. S’entra per sorteig públic.
Parcel·les inclusives. S’entra per valoració tècnica.
Parcel·les per a entitats/col·lectius. Es presenta un projecte d’acció social i s’entra per valoració tècnica.

QUI FORMA PART DEL PROJECTE?

 • Gilgal Solidari
 • Xarxa Monestir Sant Francesc
 • Servei de Ciutadania (Aj. de Sant Cugat)

QUI PROMOU EL PROJECTE?

Xarxa Monestir Sant Francesc

Galeria de fotos


Origen de l’hort

L’any 2016 la Xarxa Monestir Sant Francesc ens vam reunir per mirar quins projectes podíem proposar als Pressupostos Participatius 2016-2017. Vam acordar presentar 4 grans projectes:

 • Un hort urbà al barri (ubicats al parc Ildefons Cerdà, des de l’any 2018).
 • Un circuit de màquines per fer exercicis (instal·lades als Jardins de Sant Francesc, l’any 2017).
 • Un amfiteatre als Jardins del Vallès (arranjament conclòs l’any 2022).
 • Una glorieta als Jardins de Sant Francesc.

L’hort va ser una proposta guanyadora l’any 2017. Un cop aconseguit aquest equipament, calia que una entitat assumís la gestió. Llavors a la Xarxa vam entomar el repte i vam presentar un projecte de caràcter comunitari per poder dinamitzar-ho, tenim com a principal objectiu que l’hort esdevingués en una eina que promogui la cohesió i la inclusió social.

Així, l’any 2018 va arrencar l’hort del barri!