Jornada Fem Barri!

La Jornada Fem Barri és un projecte d’acció comunitària, perquè genera un espai de relació de les entitats i col·lectius del territori, visibilitza la diversitat cultural i posa en valor el teixit associatiu.

És coneguda com a La Festa de la Xarxa, perquè es va crear per la Xarxa per enxarxar els agents dels territori i mostrar el potencial cultural del barri. La celebrem cada mes de maig.

La jornada és una iniciativa per millorar la cohesió del barri a través de la dinamització de l’espai públic, en aquest cas dels Jardins de Sant Francesc. Es fomenta el Dret a la Ciutat de tots els col·lectius del territori fent-los visibles per al seu reconeixement com a part integral de la comunitat i per promoure la seva inclusió. Per aquest motiu es convida a participar a les entitats i col·lectius de gent gran, de gent jove, de salut mental, de diversitat funcional, culturals, esportives, de persones d’origen estranger, esplais, centres educatius, etc. Fer-los coincidir en un mateix espai facilita i fomenta les sinergies de treball col·laboratiu. La jornada també és un aparador dels diferents programes i serveis que l’Ajuntament posa a l’abast de la població.

Els objectius de la Jornada són:

  • Facilitar la coneixença mútua dels diferents agents transformadors del barri
  • Generar un espai de relació i convivència veïnal
  • Promoure els recursos de proximitat
  • Donar a conèixer el potencial cultural, educatiu i el teixit associatiu
  • Visibilitzar i posar en vàlua la diversitat cultural del territori
  • Promoure el sentiment d’orgull de pertinença al barri