Jornada Fem Barri!

24 d'abril de 2023

Hi haurà punts d’informació dels diferents serveis i entitats:

 • Associació de Gent Gran Sant Cugat
 • Centre de Formació de persones Adultes (CFA Sant Cugat)
 • Fraternidad Caporales de San Simón Cochabamba
 • Fraternidad Morenada Central Oruro
 • Gilgal Solidari
 • Nevera Solidària
 • Oxfam Intermón. Exposició
 • Petits Músics del Món
 • Residència Sant Cugat
 • Servei Integral d’Atenció a les Dones
 • Taller Jeroni de Moragas
 • Xarxa Monestir Sant Francesc