Política de protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de drets digitals (LOPDGDD), us informem que les vostres dades seran incorporades al tractament P296 Activitats de sensibilització creat per l’Ajuntament de Sant Cugat per a portar a terme la gestió i seguiment de la demanda d’informació de les activitats organitzades per a la cohesió i inclusió social de barris. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web: https://www.santcugat.cat/politica-privacitat