Les llavors han començat a germinar!

25 de febrer de 2022

Com sabeu vam fer una formació sobre com fer planter, des de llavors han començat a sortir els brots.
El planter el cuiden entre diferents persones. Fa goig veure com, a més créixer les plantes, també creix la relació entre els i les hortolanes!

Per a la Xarxa la banda social de l’hort és fonamental! Quan vam pensar a fer un hort, vam pensar que fos una eina per fer coincidir gent que d’una altra manera no coincidiria, i l’amor per la natura i l’agricultura ens donava aquesta excusa. L’hort no només es cultiven hortalisses, es cultiven relacions, es fa salut, es fa conversa, es fa aprenentatge, es fa barri i es fa comunitat.